Dislocirana enota Adamičeva in Podružnična šola Žalna

05.08.2011 778