KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU-POSLOVANJE ZD GROSUPLJE ZA LETO 2018 Z VIDIKA PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV