Dela za izgradnjo zadrževalnika Veliki potok so se že pričela

30.07.2020 Jana R. 317