Dela na Adamičevi cesti so se pričela tudi v centru mesta

20. 4. 2023 782