Krajani Velike in Male Račne bogatejši za pločnik, cestno razsvetljavo, pa tudi za prehod za pešce in avtobusni postajališči

3. 7. 2017 1101