Krajani Velike in Male Račne bogatejši za pločnik, cestno razsvetljavo, pa tudi za prehod za pešce in avtobusni postajališči

03.07.2017 Izbrisan U. 893