Dela za izgradnjo pločnika potekajo tudi na območju Malega Vrha

5. 5. 2017 1056