Dela za izgradnjo pločnika na Velikem Vrhu že v zaključni fazi

14. 4. 2017 1335