Gradnja pločnika v Veliki in Mali Račni intenzivno poteka

31. 3. 2017 850