Dela za izgradnjo nove šole na Polici lepo napredujejo

24. 3. 2017 Izbrisan U. 876