Dela za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap intenzivno potekajo

25. 11. 2016 781