Dela za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap intenzivno potekajo

25.11.2016 563