Dela za izgradnjo priključka v Šmarju – Sapu so se že pričela

23. 8. 2016 749