Dela za izgradnjo priključka v Šmarju – Sapu so se že pričela

23.08.2016 591