Otvoritev ceste Veliko Mlačevo–Žalna

6. 11. 2015 919