MLADINSKI SVET GROSUPLJE V NOVI SESTAVI ŽE PRIČEL S PRVIMI AKTIVNOSTMI – PROJEKT ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE

2. 9. 2019 1684