Obvestilo o javnem razpisu za dodelitev enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 2020

17. 9. 2020 422