Pričenja se rekonstrukcija Adamičeve ceste, križišča Bambič in ceste Grosuplje-Veliko Mlačevo

26. 5. 2022 986