Asfaltiranje Adamičeve ceste, na odseku od Hoferja do krožišča pri občini

26. 5. 2023 605