Na Adamičevi cesti v centru mesta pričenjamo z asfaltiranjem, predvidoma od 23. 6. do 26. 6. bodo zato onemogočeni tudi dostopi in dostave do objektov

21. 6. 2023 498