Dela na Adamičevi cesti se pričenjajo na odseku med Mestno tržnico Grosuplje in krožiščem Kogast

18. 9. 2023 443