Dela na Adamičevi cesti že skoraj zaključena

23. 11. 2023 294