Dela na lokalni cesti Veliko Mlačevo-Žalna intenzivno potekajo

25.07.2018 Jana R. (Urad za splošne zadeve) 1815