Dela na lokalni cesti Veliko Mlačevo-Žalna intenzivno potekajo

25. 7. 2018 Jana R. (Urad za splošne zadeve) 2031